Video item NEW TEST

Text by 

Maria Jacken Russor

20

.

10

.

2022

Nice video about anomals

Administrator  –  spółka LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 21 c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000265353, NIP: 527-252-30-80, REGON: 140723603, wysokość kapitału zakładowego: 676 123 500,00 zł (dalej jako: ,,LUX MED’’).
Administrator  –  spółka LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 21 c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000265353, NIP: 527-252-30-80, REGON: 140723603, wysokość kapitału zakładowego: 676 123 500,00 zł (dalej jako: ,,LUX MED’’).

Administrator

 –  spółka LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 21 c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000265353, NIP: 527-252-30-80, REGON: 140723603, wysokość kapitału zakładowego: 676 123 500,00 zł (dalej jako: ,,LUX MED’’).Administrator  –  spółka LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 21 c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000265353, NIP: 527-252-30-80, REGON: 140723603, wysokość kapitału zakładowego: 676 123 500,00 zł (dalej jako: ,,LUX MED’’).Administrator  –  spółka LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 21 c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000265353, NIP: 527-252-30-80, REGON: 140723603, wysokość kapitału zakładowego: 676 123 500,00 zł (dalej jako: ,,LUX MED’’).Administrator  –  spółka LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 21 c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000265353, NIP: 527-252-30-80, REGON: 140723603, wysokość kapitału zakładowego: 676 123 500,00 zł (dalej jako: ,,LUX MED’’).

Administrator  –  spółka LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 21 c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000265353, NIP: 527-252-30-80, REGON: 140723603, wysokość kapitału zakładowego: 676 123 500,00 zł (dalej jako: ,,LUX MED’’).